Microsoft Server Aanpassing

Microsoft Server Aanpassing

 

Windows Server® 2000 2003 2008 2010 2012 en2016 omvat Server Manager, een nieuw hulpmidel waarmee administrators servers kunnen installeren of verwijderen, of beheren nadat ze zijn geïnstalleerd.

U kan de Commerce Server verenigde operatiesequentie personaliseren door de uitvoering van de verenigde operatiesequentie aan te passen. U kan de operatiesequentie verwijderen of nieuwe aanmaken, zodat het mogelijk gemaakt wordt de vereisten van elke zakenoperatie te configureren. Ontwikkelaars kunnen de operatiereactie uitbreiden of nieuwe operatiereacties maken.

 

Ontwikkelaars kunnen een merchandise-entiteit door nieuwe kenmerken toe te voegen of relaties toe te voegen met bestaande merchandise-entiteiten.

.

 

Server Manager vermindert de nood om meerdere hulpmiddelen te gebruiken om serverfuncties te installeren, te beveiligen en te managen voor administrators. Server Manager installeert serverfuncties die standaard veilig zijn. Met Windows Server 2008 R2 geïnstalleerd, is er niet langer de benodigdheid om de Security Configuration Wizard (SCW) uit te voeren na een installatie van een serverfunctie om services en poorten te configureren voor de functie.

 

In dit deel

 

1.Roles toevoegen aan uw server

2.Features toevoegen aan uw server

3.Remote Desktop aanzetten

4.Windows Firewall configureren

5.Roles toevoegen aan uw server

 

 

 

Personalisatie-opties:

Add Post-Initial Configuration Customizations (PostIC.cmd) – Windows Server Essentials | Add Tasks and Links to Dashboard Home Page – Windows Server Essentials | Add Health Alerts – Windows Server Essentials | Configure Support for a Wireless Network – Windows Server Essentials | Customize Server Backup – Windows Server Essentials | Customize Shared Folders – Windows Server Essentials | Install Add-Ins – Windows Server Essentials | Add Branding – Windows Server Essentials | Add a Tab to Settings – Windows Server Essentials | Add Top-Level Categories to the Launchpad (Macintosh Operating System) | Change Media Streaming Settings – Windows Server Essentials | Change the Color of the Dashboard and Launchpad -Windows Server Essentials | Order and Group Dashboard Tabs – Windows Server Essentials | Add Third-Level Domain Names – Windows Server Essentials | Replace the List of Domain Name Providers – Windows Server Essentials | Customize Client Backup – Windows Server Essentials | Install Add-Ins During Setup – Windows Server Essentials | Add POR ID – Windows Server Essentials | Replace O365 Integration Module Endpoint URLs – Windows Server Essentials

 

Hoe server te personaliseren of nieuwe regels te installeren in onze systeem-gebaseerde omgeving:

 

Beschikbare roles voor installatie in deze uitgave

 

De volgende roles zijn beschikbaar voor installatie door het openen van de Add Roles Wizard, oftewel vanuit het Initial Configuration Tasks venster, oftwel vanuit Server Manager.

 

>Active Directory Certificate Services Active Directory Certificate Services (AD CS) biedt personaliseerbare diensten voor het uitgeven en managen van certificaten in beveiligingssystemen voor software die publieke sleutel technologieën gebruiken. U kan AD CS gebruiken om één of meer certificatie authoriteiten (CA) te maken om certificaataanvragen te ontvangen, certificaten uit te geven, certificaten in te trekken en gegevens over certificaatintrekking te publiceren.

Applicaties die worden ondersteund door Active Directory Certificate Services omvatten Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), beveiligde draadloze netwerken, virtual private networks (VPN), IP security (IPSec), Encrypting File System (EFS), smart card logon, Secure Socket Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), and digitale handtekeningen.

 

>Active Directory Domain Services (AD DS) slaat informatie over gebruikers, computers en andere apparaten op het netwerk op. AD DS helpt administrators deze informatie veilig te beheren en vereenvoudigt delen van middelen en samenwerking tussen gebruikers. AD DS is ook vereist op het netwerk geïnstalleerd te zijn om applicaties met directory-support te installeren zoals Microsoft Exchange Server en voor het toepassen van andere Windows Server technologieën zoals Group Policy

>Active Directory Federation Services (AD FS) biedt Web single-sign-on (SSO) technologieën om een gebruiker te identificeren voor meerdere webapplicaties die eenzelfde gebruikersaccount gebruiken.  AD FS bereikt dit door het veilig samenbundelen of delen van gebruikersidentiteiten en permissies, in de vorm van digitale aanspraak, tussen partnerorganisaties.

 

>Dynamic Host Configuration Protocol Server

The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) laat server toe IP adressen aan computers en andere apparaten toe te schrijven die als DHCP clients geregistreerd zijn.   DHCP servers instellen op het netwerk biedt automatisch computers en andere TCP/IP-gebaseerde netwerkapparaten aan met geldige IP-adressen en de extra configuratieparameters die deze apparaten nodig hebben. Deze zijn gekend als DHCP options,

 

>DNS Server

Domain Name System (DNS) biedt een standaardmethode voor het associëren van namen met numerieke internetadressen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers naar netwerkcomputers kunnen verwijzen door het gebruik van makkelijk te onthouden namen in plaats van een lange reeks getallen. Windows DNS services kunnen worden geïntegreerd met DHCP services, waarmee de benodigheid om DNS records toe te voegen wordt geëlimineerd omdat computers worden toegevoegd aan het netwerk.